Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci problematiky výstavby rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín - Nižná
Zadávateľ Kollár, Boris
Adresáti Érsek, Árpád
Dátum podania interpelácie 21.2.2019
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 43
Číslo tlače odpovede 1313

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 29 Tlač č. 1313 (Interpelácia) Interpelácia č. 29 Tlač č. 1313 (38 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 29 Tlač č. 1313 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 29 Tlač č. 1313 (42 KB)