Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci projektu Podpora mediácie ako alternatívneho riešenia sporov
Zadávateľ Žarnay, Oto
Adresáti Gál, Gábor
Dátum podania interpelácie 7. 2. 2019
Číslo schôdze prednesenia 40

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 43
Číslo tlače odpovede 1313

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 21 Tlač č. 1313 (Interpelácia) Interpelácia č. 21 Tlač č. 1313 (49 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 21 Tlač č. 1313 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 21 Tlač č. 1313 (40 KB)