Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci problematiky základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v okrese Dunajská Streda
Zadávateľ Kollár, Boris
Adresáti Lubyová, Martina
Dátum podania interpelácie 7.2.2019
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 43
Číslo tlače odpovede 1313

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 16 Tlač č. 1313 (Interpelácia) Interpelácia č. 16 Tlač č. 1313 (81 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 16 Tlač č. 1313 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 16 Tlač č. 1313 (56 KB)