Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci dotácie Environmentálneho fondu na čističku odpadových vôd
Zadávateľ Drobný, Stanislav
Adresáti Sólymos, László
Dátum podania interpelácie 7. 2. 2019
Číslo schôdze prednesenia 40

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 43
Číslo tlače odpovede 1313

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 14 Tlač č. 1313 (Interpelácia) Interpelácia č. 14 Tlač č. 1313 (60 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 14 Tlač č. 1313 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 14 Tlač č. 1313 (64 KB)