Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci otázok o dohľade nad finančným trhom
Zadávateľ Jurzyca, Eugen
Adresáti Kažimír, Peter
Dátum podania interpelácie 29. 1. 2019
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 43
Číslo tlače odpovede 1313

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 8 Tlač č. 1313 (Interpelácia) Interpelácia č. 8 Tlač č. 1313 (30 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 8 Tlač č. 1313 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 8 Tlač č. 1313 (42 KB)