Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci problematiky cien energetiky
Zadávateľ Drobný, Stanislav
Adresáti Žiga, Peter
Dátum podania interpelácie 5. 12. 2018
Číslo schôdze prednesenia 38

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 40
Číslo tlače odpovede 1245

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 8 Tlač č. 1245 (Interpelácia) Interpelácia č. 8 Tlač č. 1245 (42 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 8 Tlač č. 1245 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 8 Tlač č. 1245 (72 KB)