Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci Globálneho paktu o migrácii
Zadávateľ Drobný, Stanislav
Adresáti Lajčák, Miroslav
Dátum podania interpelácie 22. 10. 2018
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 38
Číslo tlače odpovede 1191

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 11 Tlač č. 1191 (Interpelácia) Interpelácia č. 11 Tlač č. 1191 (32 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 11 Tlač č. 1191 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 11 Tlač č. 1191 (52 KB)