Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci starostlivosti o zamestnancov v nemocniciach Svet zdravia, a. s.
Zadávateľ Fedor, Martin
Adresáti Richter, Ján
Dátum podania interpelácie 5. 10. 2018
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 38
Číslo tlače odpovede 1191

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 3 Tlač č. 1191 (Interpelácia) Interpelácia č. 3 Tlač č. 1191 (44 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 3 Tlač č. 1191 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 3 Tlač č. 1191 (43 KB)