Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci Slovenského národného strediska pre ľudské práva
Zadávateľ Žarnay, Oto
Adresáti Gál, Gábor
Dátum podania interpelácie 20. 9. 2018
Číslo schôdze prednesenia 34

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 38
Číslo tlače odpovede 1121

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 12 Tlač č. 1121 (Interpelácia) Interpelácia č. 12 Tlač č. 1121 (58 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 12 Tlač č. 1121 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 12 Tlač č. 1121 (65 KB)