Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci problematiky výstavby odpočívadla Pohranice na R1
Zadávateľ Kollár, Boris
Adresáti Érsek, Árpád
Dátum podania interpelácie 19.9.2018
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 38
Číslo tlače odpovede 1121

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 7 Tlač č. 1121 (Interpelácia) Interpelácia č. 7 Tlač č. 1121 (59 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 7 Tlač č. 1121 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 7 Tlač č. 1121 (35 KB)