Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci výstavby rýchlostnej cesty R2 Košice-Šaca - Košice-Oľšany
Zadávateľ Zvarová Bašistová, Alena
Adresáti Érsek, Árpád
Dátum podania interpelácie 12. 9. 2018
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 38
Číslo tlače odpovede 1121

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 5 Tlač č. 1121 (Interpelácia) Interpelácia č. 5 Tlač č. 1121 (32 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 5 Tlač č. 1121 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 5 Tlač č. 1121 (67 KB)