Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci riešenia dopravy pri oprave mostov na ceste I/28 v katastri obce Strečno
Zadávateľ Laurenčík, Milan
Adresáti Saková, Denisa
Dátum podania interpelácie 21.6.2018
Číslo schôdze prednesenia 33

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 34
Číslo tlače odpovede 1042

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 21 Tlač č. 1042 (Interpelácia) Interpelácia č. 21 Tlač č. 1042 (34 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 21 Tlač č. 1042 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 21 Tlač č. 1042 (42 KB)