Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci Styčného úradu v Prištine v Kosove
Zadávateľ Drobný, Stanislav
Adresáti Lajčák, Miroslav
Dátum podania interpelácie 29. 5. 2018
Číslo schôdze prednesenia 3

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 34
Číslo tlače odpovede 1042

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 3 Tlač č. 1042 (Interpelácia) Interpelácia č. 3 Tlač č. 1042 (42 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 3 Tlač č. 1042 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 3 Tlač č. 1042 (89 KB)