Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci testovania žiakov 8. ročníka základných škôl v máji 2018
Zadávateľ Mizík, Stanislav
Adresáti Lubyová, Martina
Dátum podania interpelácie 17. 5. 2018
Číslo schôdze prednesenia 31

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 33
Číslo tlače odpovede 979

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 17 Tlač č. 979 (Interpelácia) Interpelácia č. 17 Tlač č. 979 (30 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 17 Tlač č. 979 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 17 Tlač č. 979 (75 KB)