Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci Marakéšskej deklarácie o migrácii
Zadávateľ Drobný, Stanislav
Adresáti Lajčák, Miroslav
Dátum podania interpelácie 17. 5. 2018
Číslo schôdze prednesenia 31

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 33
Číslo tlače odpovede 979

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 15 Tlač č. 979 (Interpelácia) Interpelácia č. 15 Tlač č. 979 (43 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 15 Tlač č. 979 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 15 Tlač č. 979 (64 KB)