Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci ťažby a predpokladanej spotreby domáceho uhlia
Zadávateľ Macháčková, Katarína
Adresáti Žiga, Peter
Dátum podania interpelácie 25. 4. 2018
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 33
Číslo tlače odpovede 979

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 5 Tlač č. 979 (Interpelácia) Interpelácia č. 5 Tlač č. 979 (97 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 5 Tlač č. 979 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 5 Tlač č. 979 (59 KB)