Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci financovania modernizácie lotísk Sliač a Kuchyňa
Zadávateľ Drobný, Stanislav
Adresáti Gajdoš, Peter
Dátum podania interpelácie 8. 2. 2018
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 31
Číslo tlače odpovede 848

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 14 Tlač č. 848 (Interpelácia) Interpelácia č. 14 Tlač č. 848 (39 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 14 Tlač č. 848 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 14 Tlač č. 848 (72 KB)