Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci problematiky bossingu
Zadávateľ Žarnay, Oto
Adresáti Lubyová, Martina
Dátum podania interpelácie 8. 2. 2018
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 31
Číslo tlače odpovede 848

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 15 Tlač č. 848 (Interpelácia) Interpelácia č. 15 Tlač č. 848 (73 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 15 Tlač č. 848 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 15 Tlač č. 848 (57 KB)