Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci dostavby diaľničného úseku D1 Hubová - Ivachnová
Zadávateľ Kollár, Boris
Adresáti Érsek, Árpád
Dátum podania interpelácie 2.2.2018
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 31
Číslo tlače odpovede 848

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 9 Tlač č. 848 (Interpelácia) Interpelácia č. 9 Tlač č. 848 (67 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 9 Tlač č. 848 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 9 Tlač č. 848 (80 KB)