Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci obstarania externých poradenských služieb
Zadávateľ Heger, Eduard
Adresáti Žiga, Peter
Dátum podania interpelácie 5. 12. 2017
Číslo schôdze prednesenia 23

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 26
Číslo tlače odpovede 797

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 16 Tlač č. 797 (Interpelácia) Interpelácia č. 16 Tlač č. 797 (56 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 16 Tlač č. 797 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 16 Tlač č. 797 (73 KB)