Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci podmienok na prijatie zamestnanca do štátnej služby
Zadávateľ Drobný, Stanislav
Adresáti Kaliňák, Robert
Dátum podania interpelácie 30. 11. 2017
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 26
Číslo tlače odpovede 797

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 5 Tlač č. 797 (Interpelácia) Interpelácia č. 5 Tlač č. 797 (44 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 5 Tlač č. 797 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 5 Tlač č. 797 (37 KB)