Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci monitoringu dodržiavania zmluvných podmienok denných stacionárov
Zadávateľ Gaborčáková, Soňa
Adresáti Richter, Ján
Dátum podania interpelácie 14.11.2017
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 26
Číslo tlače odpovede 797

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 3 Tlač č. 797 (Interpelácia) Interpelácia č. 3 Tlač č. 797 (55 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 3 Tlač č. 797 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 3 Tlač č. 797 (94 KB)