Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci centrálneho nákupu liekov vo VŠZP
Zadávateľ Macháčková, Katarína
Adresáti Drucker, Tomáš
Dátum podania interpelácie 31. 10. 2017
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 23
Číslo tlače odpovede 738

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 19 Tlač č. 738 (Interpelácia) Interpelácia č. 19 Tlač č. 738 (47 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 19 Tlač č. 738 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 19 Tlač č. 738 (77 KB)