Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci ochrany zdrojov pitnej vody v Trnavskom kraji
Zadávateľ Drobný, Stanislav
Adresáti Sólymos, László
Dátum podania interpelácie 18. 10. 2017
Číslo schôdze prednesenia 21

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 23
Číslo tlače odpovede 738

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 7 Tlač č. 738 (Interpelácia) Interpelácia č. 7 Tlač č. 738 (48 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 7 Tlač č. 738 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 7 Tlač č. 738 (75 KB)