Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci vytvárania nových pracovných miest v regióne horná Nitra
Zadávateľ Macháčková, Katarína
Adresáti Žiga, Peter
Dátum podania interpelácie 27. 9. 2017
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 23
Číslo tlače odpovede 738

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 2 Tlač č. 738 (Interpelácia) Interpelácia č. 2 Tlač č. 738 (55 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 2 Tlač č. 738 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 2 Tlač č. 738 (57 KB)