Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci novelizácie smernice Európskej rady o kontrole nadobúdania a držby zbraní
Zadávateľ Drobný, Stanislav
Adresáti Kaliňák, Robert
Dátum podania interpelácie 14. 9. 2017
Číslo schôdze prednesenia 19

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 21
Číslo tlače odpovede 694

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 12 Tlač č. 694 (Interpelácia) Interpelácia č. 12 Tlač č. 694 (53 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 12 Tlač č. 694 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 12 Tlač č. 694 (43 KB)