Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci výberu spoločnosti poskytujúcej právne služby pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a. s.
Zadávateľ Heger, Eduard
Adresáti Kažimír, Peter
Dátum podania interpelácie 7. 9. 2017
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 21
Číslo tlače odpovede 694

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 8 Tlač č. 694 (Interpelácia) Interpelácia č. 8 Tlač č. 694 (39 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 8 Tlač č. 694 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 8 Tlač č. 694 (55 KB)