Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci budovania obchvatu mesta Prievidza
Zadávateľ Macháčková, Katarína
Adresáti Érsek, Árpád
Dátum podania interpelácie 21. 8. 2017
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 21
Číslo tlače odpovede 694

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 3 Tlač č. 694 (Interpelácia) Interpelácia č. 3 Tlač č. 694 (52 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 3 Tlač č. 694 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 3 Tlač č. 694 (63 KB)