Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci otázok v súvislosti s vydaním stavebného povolenia na výstavbu na mieste skládky
Zadávateľ Heger, Eduard
Adresáti Sólymos, László
Dátum podania interpelácie 22. 5. 2017
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 18
Číslo tlače odpovede 550

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 24 Tlač č. 550 (Interpelácia) Interpelácia č. 24 Tlač č. 550 (71 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 24 Tlač č. 550 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 24 Tlač č. 550 (55 KB)