Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci finančnej podpory nadácie
Zadávateľ Mizík, Stanislav
Adresáti Fico, Robert
Dátum podania interpelácie 6. 4. 2017
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 17
Číslo tlače odpovede 487

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 35 Tlač č. 487 (Interpelácia) Interpelácia č. 35 Tlač č. 487 (33 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 35 Tlač č. 487 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 35 Tlač č. 487 (55 KB)