Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci miestnych občianskych poriadkových služieb v rómskych komunitách
Zadávateľ Drobný, Stanislav
Adresáti Kaliňák, Robert
Dátum podania interpelácie 6. 4. 2017
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 17
Číslo tlače odpovede 487

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 28 Tlač č. 487 (Interpelácia) Interpelácia č. 28 Tlač č. 487 (32 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 28 Tlač č. 487 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 28 Tlač č. 487 (43 KB)