Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci problematiky platenia odvodov za licencie Slovenskej lekárskej komory
Zadávateľ Gaborčáková, Soňa
Adresáti Richter, Ján
Dátum podania interpelácie 24.3.2017
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 17
Číslo tlače odpovede 487

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 18 Tlač č. 487 (Interpelácia) Interpelácia č. 18 Tlač č. 487 (84 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 18 Tlač č. 487 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 18 Tlač č. 487 (93 KB)