Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci pokračovania sanačných opatrení v lokalite Prievidza - Hradec a Prievidza - Veľká Lehôtka
Zadávateľ Macháčková, Katarína
Adresáti Sólymos, László
Dátum podania interpelácie 24. 2. 2017
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 14
Číslo tlače odpovede 413

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 48 Tlač č. 413 (Interpelácia) Interpelácia č. 48 Tlač č. 413 (60 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 48 Tlač č. 413 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 48 Tlač č. 413 (64 KB)