Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci zmien v predaji elektronických diaľničných známok
Zadávateľ Macháčková, Katarína
Adresáti Érsek, Árpád
Dátum podania interpelácie 14. 2. 2017
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 14
Číslo tlače odpovede 413

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 40 Tlač č. 413 (Interpelácia) Interpelácia č. 40 Tlač č. 413 (52 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 40 Tlač č. 413 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 40 Tlač č. 413 (101 KB)