Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci grantových zmlúv na integráciu a reintegráciu migrantov
Zadávateľ Mizík, Stanislav
Adresáti Kaliňák, Robert
Dátum podania interpelácie 10. 2. 2017
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 14
Číslo tlače odpovede 413

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 31 Tlač č. 413 (Interpelácia) Interpelácia č. 31 Tlač č. 413 (32 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 31Tlač č. 413 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 31Tlač č. 413 (68 KB)