Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci nemocničných zariadení v Trenčianskom kraji
Zadávateľ Macháčková, Katarína
Adresáti Drucker, Tomáš
Dátum podania interpelácie 1. 2. 2017
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 14
Číslo tlače odpovede 413

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 16 Tlač č. 413 (Interpelácia) Interpelácia č. 16 Tlač č. 413 (65 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 16 Tlač č. 413 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 16 Tlač č. 413 (243 KB)