Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci informácií o jednotnej sociálnej dávke pre migrantov
Zadávateľ Drobný, Stanislav
Adresáti Fico, Robert
Dátum podania interpelácie 7. 12. 2016
Číslo schôdze prednesenia 11

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 12
Číslo tlače odpovede 336

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 12 Tlač č. 336 (Interpelácia) Interpelácia č. 12 Tlač č. 336 (35 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 12 Tlač č. 336 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 12 Tlač č. 336 (35 KB)