Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci činnosti Centra pre medzinárodnú ochranu detí a mládeže a odobratia dieťaťa rodine
Zadávateľ Kollár, Boris
Adresáti Richter, Ján
Dátum podania interpelácie 20.10.2016
Číslo schôdze prednesenia 10

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 11
Číslo tlače odpovede 289

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 11 Tlač č. 289 (Interpelácia) Interpelácia č. 11 Tlač č. 289 (41 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 11 Tlač č. 289 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 11 Tlač č. 289 (60 KB)