Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci nehodových železničných priecestí v Polomke a Veľkom Mederi
Zadávateľ Heger, Eduard
Adresáti Érsek, Árpád
Dátum podania interpelácie 12. 10. 2016
Číslo schôdze prednesenia 10

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 11
Číslo tlače odpovede 289

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 9 Tlač č. 289 (Interpelácia) Interpelácia č. 9 Tlač č. 289 (44 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 9 Tlač č. 289 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 9 Tlač č. 289 (62 KB)