Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci zabezpečenia výkonu hliadkovej služby polície v obci
Zadávateľ Drobný, Stanislav
Adresáti Kaliňák, Robert
Dátum podania interpelácie 22. 9. 2016
Číslo schôdze prednesenia 9

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 11
Číslo tlače odpovede 289

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 2 Tlač č. 289 (Interpelácia) Interpelácia č. 2 Tlač č. 289 (44 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 2 Tlač č. 289 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 2 Tlač č. 289 (56 KB)