Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci poskytnutia štipendií pre utečencov
Zadávateľ Mizík, Stanislav
Adresáti Lajčák, Miroslav
Dátum podania interpelácie 22. 9. 2016
Číslo schôdze prednesenia 9

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 10
Číslo tlače odpovede 234

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 14 Tlač č. 234 (Interpelácia) Interpelácia č. 14 Tlač č. 234 (37 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 14 Tlač č. 234 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 14 Tlač č. 234 (58 KB)