Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci preverenia dostatočnej kvalifikácie člena dozornej rady v akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne
Zadávateľ Heger, Eduard
Adresáti Žiga, Peter
Dátum podania interpelácie 25. 8. 2016
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 10
Číslo tlače odpovede 234

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 2 Tlač č. 234 (Interpelácia) Interpelácia č. 2 Tlač č. 234 (45 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 2 Tlač č. 234 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 2 Tlač č. 234 (59 KB)