Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci možného konfliktu záujmov
Zadávateľ Heger, Eduard
Adresáti Brecely, Roman
Dátum podania interpelácie 15. 6. 2016
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 9
Číslo tlače odpovede 156

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 18 Tlač č. 156 (Interpelácia) Interpelácia č. 18 Tlač č. 156 (43 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 18 Tlač č. 156 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 18 Tlač č. 156 (69 KB)