Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci skládky odpodov v obci Kysucký Lieskovec
Zadávateľ Krupa, Peter
Adresáti Sólymos, László
Dátum podania interpelácie 22.6.2016
Číslo schôdze prednesenia 6

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 9
Číslo tlače odpovede 156

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 30 Tlač č. 156 (Interpelácia) Interpelácia č. 30 Tlač č. 156 (35 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 30 Tlač č. 156 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 30 Tlač č. 156 (87 KB)