Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci otázok v súvislosti so zrušením odboru ochrany práv v regionálnom školstve na ministerstve
Zadávateľ Žarnay, Oto
Adresáti Plavčan, Peter
Dátum podania interpelácie 25. 5. 2016
Číslo schôdze prednesenia 4

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 9
Číslo tlače odpovede 156

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 5 Tlač č. 156 (Interpelácia) Interpelácia č. 5 Tlač č. 156 (34 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 5 Tlač č. 156 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 5 Tlač č. 156 (48 KB)