Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci novelizácie zákona o hmotnej núdzi
Zadávateľ Pčolinská, Adriana
Adresáti Richter, Ján
Dátum podania interpelácie 25. 5. 2016
Číslo schôdze prednesenia 4

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 9
Číslo tlače odpovede 156

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 4 Tlač č. 156 (Interpelácia) Interpelácia č. 4 Tlač č. 156 (54 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 4 Tlač č. 156 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 4 Tlač č. 156 (90 KB)