Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci uchádzačov o pedagogické štúdium a pripravenosť absolventov pedagogického štúdia
Zadávateľ Žarnay, Oto
Adresáti Plavčan, Peter
Dátum podania interpelácie 28. 4. 2016
Číslo schôdze prednesenia 3

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 6
Číslo tlače odpovede 127

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 2 Tlač č. 127 (Interpelácia) Interpelácia č. 2 Tlač č. 127 (42 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 2 Tlač č. 127 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 2 Tlač č. 127 (52 KB)