Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 6

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci implementácie rezolúcie a odporúčania Rady Európy
Zadávateľ Nagy, József
Adresáti Kaliňák, Robert
Dátum podania interpelácie 29. 5. 2014
Číslo schôdze prednesenia 35

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 36
Číslo tlače odpovede 1031

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 15 Tlač č. 1031 (Interpelácia) Interpelácia č. 15 Tlač č. 1031 (55 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 15 Tlač č. 1031 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 15 Tlač č. 1031 (53 KB)