Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 6

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci poplatkov za parkovanie pri nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach
Zadávateľ Nagy, József
Adresáti Fico, Robert
Dátum podania interpelácie 7. 2. 2014
Číslo schôdze prednesenia 29

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 33
Číslo tlače odpovede 869

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 19 Tlač č. 869 (Interpelácia) Interpelácia č. 19 Tlač č. 869 (29 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 19 Tlač č. 869 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 19 Tlač č. 869 (41 KB)