Informácia o výsledku denného rokovania

Informácia o výsledku denného rokovania na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky

 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 393) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 31. 3. 2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 54  
Číslo tlače: 393 
Uviedol:   
Spravodajca:  Vladimír Zajačik (viac) 
Rečníci:  Jarmila Halgašová (poslankyňa NR SR) (viac), Richard Takáč (poslanec NR SR) (viac), Jarmila Halgašová (poslankyňa NR SR) (viac), Filip Kuffa (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 140
Za 95
Proti 0
Zdržali sa 45
Nehlasovali 0
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 390) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 31. 3. 2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 55  
Číslo tlače: 390 
Uviedol: 
  • Tomáš Lehotský (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Zita Pleštinská (viac) 
Rečníci:  Tomáš Lehotský (poslanec NR SR) (viac), Zita Pleštinská (poslankyňa NR SR) (viac), Milan Vetrák (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 140
Za 135
Proti 0
Zdržali sa 2
Nehlasovali 3
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 392) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 31. 3. 2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 20  
Číslo tlače: 392 
Uviedol: 
  • Anna Zemanová (poslankyňa NR SR) (viac)
Spravodajca:  Radovan Kazda (viac) 
Rečníci:  Anna Zemanová (poslankyňa NR SR) (viac), Boris Susko (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 127
Za 85
Proti 21
Zdržali sa 20
Nehlasovali 1
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava KARAHUTU, Anny ZEMANOVEJ, Viery LEŠČÁKOVEJ a Jána SZŐLLŐSA na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k občianskej iniciatíve "Klíma ťa potrebuje" (tlač 483).
Dátum 31. 3. 2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 68  
Číslo tlače: 483 
Uviedol:   
Spravodajca:  Miriam Šuteková (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh uznesenia.
Prítomní 138
Za 118
Proti 3
Zdržali sa 15
Nehlasovali 2
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 395) - druhé čítanie a tretie čítanie.
Dátum 31. 3. 2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 51  
Číslo tlače: 395 
Uviedol:   
Spravodajca:  Marcel Mihalik (viac) 
Rečníci:   
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 139
Za 112
Proti 3
Zdržali sa 23
Nehlasovali 1
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja BLANÁRA, Roberta FICA, Vladimíra FAIČA a Richarda TAKÁČA na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k prepracovaniu návrhu Plánu podpory obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (tlač 474).
Dátum 31. 3. 2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 39  
Číslo tlače: 474 
Uviedol: 
  • Richard Takáč (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Tomáš Šudík (viac) 
Rečníci:  Ladislav Kamenický (poslanec NR SR) (viac), Richard Takáč (poslanec NR SR) (viac), Zita Pleštinská (poslankyňa NR SR) (viac) 
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 389) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 31. 3. 2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 48  
Číslo tlače: 389 
Uviedol:   
Spravodajca:  Monika Kavecká (viac) 
Rečníci:  Katarína Hatráková (poslankyňa NR SR) (viac), Eduard Kočiš (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 126
Za 124
Proti 0
Zdržali sa 0
Nehlasovali 2
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. (tlač 363) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 31. 3. 2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 56  
Číslo tlače: 363 
Uviedol: 
  • Ján Budaj (minister životného prostredia SR) (viac)
Spravodajca:  Jaromír Šíbl (viac) 
Rečníci:  Milan Vetrák (poslanec NR SR) (viac), Patrick Linhart (poslanec NR SR) (viac), Miroslav Suja (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 126
Za 111
Proti 0
Zdržali sa 14
Nehlasovali 1
Návrh na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (tlač 399).
Dátum 31. 3. 2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 58  
Číslo tlače: 399 
Uviedol:   
Spravodajca:  Kristián Čekovský (viac) 
Rečníci:   
Návrh na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu (tlač 448).
Dátum 31. 3. 2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 59  
Číslo tlače: 448 
Uviedol:   
Spravodajca:  Kristián Čekovský (viac) 
Rečníci:   
Návrh na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa a členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa (tlač 462).
Dátum 31. 3. 2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 60  
Číslo tlače: 462 
Uviedol:   
Spravodajca:  Anna Remiášová (viac) 
Rečníci:   
Návrh na voľbu poslancov za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 470).
Dátum 31. 3. 2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 62  
Číslo tlače: 470 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečník:  Patrick Linhart (poslanec NR SR) (viac) 
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KÉRYHO na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky týkajúce sa Náhorného Karabachu (tlač 484).
Dátum 31. 3. 2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 71  
Číslo tlače: 484 
Uviedol: 
  • Marián Kéry (poslanec NR SR) (viac)
Spravodajca:  Andrej Stančík (viac) 
Rečníci:   
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 364) - druhé a tretie čítanie.
Dátum 31. 3. 2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 46  
Číslo tlače: 364 
Uviedol:   
Spravodajca:  Ľuboš Krajčír (viac) 
Rečníci:  Andrej Doležal (minister dopravy a výstavby SR, poverený vedením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva hospodárstva SR) (viac), Milan Vetrák (poslanec NR SR) (viac) 
NR SR schválila návrh zákona.
Prítomní 127
Za 86
Proti 0
Zdržali sa 41
Nehlasovali 0
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 441) - prvé čítanie.
Dátum 31. 3. 2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 14  
Číslo tlače: 441 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci:   
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 394) - druhé čítanie.
Dátum 31. 3. 2021 
Číslo schôdze 25 
Bod programu: 49  
Číslo tlače: 394 
Uviedol:   
Spravodajca:   
Rečníci: